Workshops

Amarant Groep

Amarant is een grote organisatie met een breed landschap aan inkopen. Veel gebruikers en veel diversiteit aan orders en facturen. Hoe is Amarant met de relatief korte implementatietijd omgegaan, hoe sluit je een groep aan van 5000 bestellers en hoe zorg je voor een breed draagvlak. Het zijn onderwerpen die tijdens de presentatie van Esther de Waard aan bod zullen komen.

terug naar overzicht

Sprekers

Esther de Waard

Amarant Groep

De Amarant Groep biedt ondersteuning, zorg en behandeling aan mensen met een beperking en/of autisme in iedere levensfase, variërend van lichte ondersteuning aan huis tot zeer intensieve specialistische zorg. Dat doen we in verbinding met de cliënt, zijn naasten en lokale cliëntenraden. Naast zorg en behandeling biedt de Amarant Groep kansen en mogelijkheden op het gebied van vrije tijd, dagbesteding, opleiding en werk. We stimuleren en ondersteunen kwetsbare mensen om te leren, te groeien en sterker te worden. Welzijn en geluk vormen onze leidraad. Esther de Waard is Manager Inkoop.